Ankenævn og klager

Ankenævn for Køreundervisning behandler klager vedrørende den teoretiske og den praktiske undervisning.

Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og Dansk Kørelærer-Union. Det sikrer dig, at dine klager bliver hørt, og at de bliver behandlet af en uvildig part.

Ønsker du at klage over selve køreprøven, skal du kontakte politimesteren i den politikreds, hvor du har været til køreprøve. Er du uenig i den afgørelse, som politimesteren træffer, kan du anke afgørelsen til Færdselsstyrelsen.

Har du spørgsmål til procedurerne, er du altid velkommen til at kontakte Pers Køreskole.